Film Rady Rodziców o Zespole Szkół w Wyrach

 

Bicie rekordu w resuscytacji 

Poniedziałek 30.03.2015

Liczba odwiedzin

Ilość odwiedzin: 627767

2.04.2015- 7.04.2015

WIELKANOCNA PRZERWA ŚWIĄTECZNA


 

1 kwietnia 2015 r.

SPRAWDZIAN po klasie szóstej SP

 

· jest to dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla pozostałych uczniów szkoły podstawowej

· świetlica będzie czynna od 6.30 do 16.30

· tym dniu obiady będą wydawane wg indywidualnych zgłoszeń

 

Drodzy Rodzice !

Nie zmarnujcie 1% podatku!

Zamiast fiskusowi oddajcie 1% podatku szkole, w której uczy się Wasze dziecko.

W ramach akcji Twoja Szkoła organizowanej przez fundację ROSA, pragnę Państwa zachęcić do przekazania 1% podatku na Zespół Szkół w Wyrach. Zgromadzone środki zostaną spożytkowane między innymi na zakup nowoczesnego sprzętu komputerowego oraz oprogramowania, niezbędnego do zagwarantowania dzieciom edukacji na najwyższym poziomie.

czytaj dalej
 

Zakończyliśmy akcję zbiórki darów dla Hospicjum "Cordis". Dzieci i ich rodzice okazali ogromne serce. Z niedowierzaniem patrzymy na ogromną ilość przyniesionych artykułów. Zgromadziliśmy dziesięć ogromnych pudeł i sześć worów pełnych prezentów.
Są wspaniałe zabawki, książki, artykuły piśmiennicze, niezliczona ilość artykułów gospodarstwa domowego. Dzieci na pewno ucieszą się ze słodyczy. Dziękujemy za ofiarność i chęć podzielenia się z innymi. To niezwykle cenna umiejętność. Jeszcze raz dziękujemy Dzieciom i ich wspaniałym Rodzicom.
Barbara Polok( w imieniu pacjentów)
 

OTRZYMALIŚMY CERTYFIKAT WIARYGODNEJ SZKOŁY

Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół w Wyrach, uzyskała za rok szkolny 2013/2014 certyfikat WIARYGODNA SZKOŁA. Program Wiarygodna Szkoła obejmuje swym zasięgiem cały kraj. Jego głównym założeniem jest wskazanie i wyróżnienie placówek oświatowych, które dzięki odpowiedniemu poziomowi nauczania uzyskują bardzo dobre wyniki kształcenia, a dodatkowo zapewniają właściwą bazę i poczucie bezpieczeństwa swoim uczniom.
 

Program Wiarygodna Szkoła powstał w odpowiedzi na rosnącą potrzebę promowania wiarygodnego i solidnego wizerunku polskich Szkół, które,  które reprezentują właściwy poziom edukacyjny i wychowawczy oraz zapewniają odpowiednie bezpieczeństwo swoich uczniom. Synonimem uczestnictwa w Programie jest przyznawany Certyfikat Wiarygodności, który jest dowodem spełnienia powyższych kryteriów i potwierdzeniem właściwych standardów funkcjonowania szkoły.

Najważniejszym i jednocześnie niezbędnym warunkiem przystąpienia do Programu jest osiągnięcie przez szkołę wysokiego wyniku egzaminu zewnętrznego. Kolejnym krokiem weryfikacji jest zdobycie co najmniej 40 pkt. za infrastrukturę (w tym bazę edukacyjną) oraz 40 pkt. w zakresie bezpieczeństwa. Są to kryteria ważne nie tylko z punktu widzenia szkoły, ale przede wszystkim uczniów i ich rodziców. Placówka po takim trzystopniowym procesie weryfikacji otrzymuje tytuł Wiarygodnej Szkoły.  Misją Programu jest wyłonienie najlepszych szkół z całej Polski.

Certyfikat potwierdza prestiż szkoły oraz jej właściwe zarządzanie – podkreśla Joanna Budzicz – prezes Zarządu WIARYGODNA SZKOŁA. Szkoły uczestniczące w Programie są idealnym miejscem dla każdego żądnego wiedzy, nowoczesnego, młodego człowieka, który chce realizować swoje marzenia, a także osiągać wszystkie wyznaczone cele.

           Dzięki certyfikatowi WIARYGODNA SZKOŁA, Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół w Wyrach, wzmacnia swoją pozycję wśród innych szkół, jako wiarygodny partner w edukacji.
 

W związku z napływającymi do Szkoły informacjami w sprawie nieuczciwych praktyk polegających na wyłudzeniu pieniędzy w celu rzekomego zakupu pomocy dydaktycznych oświadczamy, że Zespół Szkół w Wyrach nie współpracuje z firmą EUREKA Wyposażanie Szkół i Przedszkoli. 

  

e-Dziennik Librus

Logowanie do systemu e- Dziennik jest BEZPŁATNE

Po zalogowaniu do podstawowej (bezpłatnej) wersji konta można:

  • wymieniać korespondencję poprzez wewnętrzny system wiadomości np. z Wychowawcą
  • odczytywać informacje o wydarzeniach szkolnych 
  • sprawdzić plan lekcji dziecka oraz sprawdzić zrealizowane tematy lekcji,
  • przejrzeć, czy w terminarzu nie został zaplanowany sprawdzian, kartkówka lub wyjście do teatru dla klasy.

W przypadku zagubienia loginu bądź hasła do konta należy skontaktować się z wychowawcą lub administratorem Beatą Fraj
 

JADŁOSPIS

Odpłatność za obiady w stołówce szkolnej.

Klasy I – V SP – 3,50 zł.

Klasy VI SP i  I -  III Gim – 4,00 zł.

Jednocześnie przypominamy, że termin płatności przypada na 15 każdego miesiąca.

Pieniądze należy wpłacać na konto:

NOWY NUMER KONTA :

65 8435 0004 0000 0003 2388 0006

Nieobecność ucznia na obiedzie można zgłosić wychowawcom  w  świetlicy lub telefonicznie w sekretariacie do godziny 9:00.  Jeżeli nieobecność nie będzie zgłoszona,  odpis danej kwoty nie zostanie uwzględniony w kolejnym miesiącu. 

Wiadomości

Kontakt

  • Zespół Szkół w Wyrach
    Zespół Szkół w Wyrach, ul. Puszkina 10
  • (032) 2187244

Galeria zdjęć