Warsztaty animacji poklatkowej w Krakowie

Film Rady Rodziców o Zespole Szkół w Wyrach

 

Piątek 09.10.2015

Liczba odwiedzin

Ilość odwiedzin: 729437

AKCJE CHARYTATYWNE

I EKOLOGICZNE

wrzesień/październik 2015 r.

Jak co roku we wrześniu i w październiku, organizujemy akcję „Pomóż zwierzętom przetrwać zimę”. Zbieramy żołędzie, kasztany, które zostaną przekazane Związkowi Łowieckiemu przy Nadleśnictwie Kobiór.

 

 „Opatrunek na ratunek" to akcja organizowana przez Redemptoris Missio Fundacji Pomocy Humanitarnej. Jej celem jest przekazanie rękawiczek jednorazowych, bandaży, plastrów i innych materiałów opatrunkowych szpitalom misyjnym w Afryce. Opatrunki będziemy zbierać do końca października.

Kolejny projekt to „Odpakowani”, realizowany przez Wydawnictwo Aga Press ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przedsięwzięcie skierowane jest do uczniów klas I − VI oraz ich nauczycieli i opiekunów z całej Polski. Jego tytuł − „Odpakowani” − wzywa do większej społecznej wrażliwości w zakresie segregacji i recyklingu zużytych opakowań. Począwszy od września 2015 do końca czerwca 2016 r. pomysłodawcy projektu – za pośrednictwem mediów - uczą i radzą, co robić, aby ustrzec nasze środowisko przed lawiną śmieci, wskazują też, jak można wykorzystać ponownie zużyte opakowania i inne odpady.

Organizatorem Akcji promocyjnej „Najlepszy klej” jest KW trade Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie. Do dnia 30 czerwca 2016 r. zbieramy puste tubki po kleju AMOS. Każda placówka, która zbierze 120 pustych tubek po kleju Amos  otrzyma 30 nowych klejów w sztyfcie Amos lub jeden z trzech zestawów produktów kreatywnych!

 

     Z dumą informujemy, iż Zespół Szkół w Wyrach został oficjalnym, honorowym patronem instytucjonalnym działań naukowo - badawczych realizowanych w ramach projektu Cultivating and forming regional traditions by the Visegrad Group Teachers. Powyższy projekt realizowany jest przez Zakład Dydaktyki Ogólnej i Pedeutologii Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach we współpracy z partnerami zagranicznymi: Constantine the Philosopher University in Nitra (Słowacja); Gál Ferenc Főiskola Szeged (Węgry) oraz Česká andragogická společnost Trutnov (Czechy). Projekt realizowany jest jako grant w ramach Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego. W ramach działań projektowych prowadzone są badania naukowe, organizowany jest konkurs dla dzieci poświęcony problematyce edukacji regionalnej, jak również zorganizowana zostanie Międzynarodowa Konferencja Naukowa dotycząca Kultywowania i tworzenia tradycji regionalnych przez nauczycieli państw Grupy Wyszehradzkiej.

OTRZYMALIŚMY CERTYFIKAT WIARYGODNEJ SZKOŁY

Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół w Wyrach, uzyskała za rok szkolny 2013/2014 certyfikat WIARYGODNA SZKOŁA. Program Wiarygodna Szkoła obejmuje swym zasięgiem cały kraj. Jego głównym założeniem jest wskazanie i wyróżnienie placówek oświatowych, które dzięki odpowiedniemu poziomowi nauczania uzyskują bardzo dobre wyniki kształcenia, a dodatkowo zapewniają właściwą bazę i poczucie bezpieczeństwa swoim uczniom.
 

Program Wiarygodna Szkoła powstał w odpowiedzi na rosnącą potrzebę promowania wiarygodnego i solidnego wizerunku polskich Szkół, które,  które reprezentują właściwy poziom edukacyjny i wychowawczy oraz zapewniają odpowiednie bezpieczeństwo swoich uczniom. Synonimem uczestnictwa w Programie jest przyznawany Certyfikat Wiarygodności, który jest dowodem spełnienia powyższych kryteriów i potwierdzeniem właściwych standardów funkcjonowania szkoły.

Najważniejszym i jednocześnie niezbędnym warunkiem przystąpienia do Programu jest osiągnięcie przez szkołę wysokiego wyniku egzaminu zewnętrznego. Kolejnym krokiem weryfikacji jest zdobycie co najmniej 40 pkt. za infrastrukturę (w tym bazę edukacyjną) oraz 40 pkt. w zakresie bezpieczeństwa. Są to kryteria ważne nie tylko z punktu widzenia szkoły, ale przede wszystkim uczniów i ich rodziców. Placówka po takim trzystopniowym procesie weryfikacji otrzymuje tytuł Wiarygodnej Szkoły.  Misją Programu jest wyłonienie najlepszych szkół z całej Polski.

Certyfikat potwierdza prestiż szkoły oraz jej właściwe zarządzanie – podkreśla Joanna Budzicz – prezes Zarządu WIARYGODNA SZKOŁA. Szkoły uczestniczące w Programie są idealnym miejscem dla każdego żądnego wiedzy, nowoczesnego, młodego człowieka, który chce realizować swoje marzenia, a także osiągać wszystkie wyznaczone cele.

           Dzięki certyfikatowi WIARYGODNA SZKOŁA, Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół w Wyrach, wzmacnia swoją pozycję wśród innych szkół, jako wiarygodny partner w edukacji.
 

W związku z napływającymi do Szkoły informacjami w sprawie nieuczciwych praktyk polegających na wyłudzeniu pieniędzy w celu rzekomego zakupu pomocy dydaktycznych oświadczamy, że Zespół Szkół w Wyrach nie współpracuje z firmą EUREKA Wyposażanie Szkół i Przedszkoli. 

  

e-Dziennik Librus

Logowanie do systemu e- Dziennik jest BEZPŁATNE

Po zalogowaniu do podstawowej (bezpłatnej) wersji konta można:

  • wymieniać korespondencję poprzez wewnętrzny system wiadomości np. z Wychowawcą
  • odczytywać informacje o wydarzeniach szkolnych 
  • sprawdzić plan lekcji dziecka oraz sprawdzić zrealizowane tematy lekcji,
  • przejrzeć, czy w terminarzu nie został zaplanowany sprawdzian, kartkówka lub wyjście do teatru dla klasy.

W przypadku zagubienia loginu bądź hasła do konta należy skontaktować się z wychowawcą lub administratorem Beatą Fraj
 

JADŁOSPIS

Odpłatność za obiady w stołówce szkolnej.

Klasy I – V SP – 3,50 zł.

Klasy VI SP i  I -  III Gim – 4,00 zł.

Jednocześnie przypominamy, że termin płatności przypada na 15 każdego miesiąca.

Pieniądze należy wpłacać na konto:

NOWY NUMER KONTA :

65 8435 0004 0000 0003 2388 0006

Nieobecność ucznia na obiedzie można zgłosić wychowawcom  w  świetlicy lub telefonicznie w sekretariacie do godziny 9:00.  Jeżeli nieobecność nie będzie zgłoszona,  odpis danej kwoty nie zostanie uwzględniony w kolejnym miesiącu. 

Wiadomości

Kontakt

  • Zespół Szkół w Wyrach
    Zespół Szkół w Wyrach, ul. Puszkina 10
  • (032) 2187244

Galeria zdjęć