Warsztaty animacji poklatkowej w Krakowie

Film Rady Rodziców o Zespole Szkół w Wyrach

 

Poniedziałek 30.11.2015

Liczba odwiedzin

Ilość odwiedzin: 754586

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją 

"Młodzież, zdrowie a substancje psychoaktywne"

 

W związku z napływającymi do Szkoły informacjami w sprawie nieuczciwych praktyk polegających na wyłudzeniu pieniędzy w celu rzekomego zakupu pomocy dydaktycznych oświadczamy, że Zespół Szkół w Wyrach nie współpracuje z firmą EUREKA Wyposażanie Szkół i Przedszkoli. 

  

e-Dziennik Librus

Logowanie do systemu e- Dziennik jest BEZPŁATNE

Po zalogowaniu do podstawowej (bezpłatnej) wersji konta można:

  • wymieniać korespondencję poprzez wewnętrzny system wiadomości np. z Wychowawcą
  • odczytywać informacje o wydarzeniach szkolnych 
  • sprawdzić plan lekcji dziecka oraz sprawdzić zrealizowane tematy lekcji,
  • przejrzeć, czy w terminarzu nie został zaplanowany sprawdzian, kartkówka lub wyjście do teatru dla klasy.

W przypadku zagubienia loginu bądź hasła do konta należy skontaktować się z wychowawcą lub administratorem Beatą Fraj
 

JADŁOSPIS

Odpłatność za obiady w stołówce szkolnej.

Klasy I – V SP – 3,50 zł.

Klasy VI SP i  I -  III Gim – 4,00 zł.

Jednocześnie przypominamy, że termin płatności przypada na 15 każdego miesiąca.

Pieniądze należy wpłacać na konto:

NOWY NUMER KONTA :

65 8435 0004 0000 0003 2388 0006

Nieobecność ucznia na obiedzie można zgłosić wychowawcom  w  świetlicy lub telefonicznie w sekretariacie do godziny 9:00.  Jeżeli nieobecność nie będzie zgłoszona,  odpis danej kwoty nie zostanie uwzględniony w kolejnym miesiącu. 

Wiadomości

Kontakt

  • Zespół Szkół w Wyrach
    Zespół Szkół w Wyrach, ul. Puszkina 10
  • (032) 2187244

Galeria zdjęć